Обезбългаряването на западна Тракия 1919 - 1924
Атанас Спасов Разбойников

12.00 лв.