Вещно право
Георги Боянов

25.00 лв.

Сборник казуси по гражданскоправни науки
Съставител Гергана Боянова

14.00 лв.

Основи на гражданското право
Георги Боянов

20.00 лв.

Търговско право. Обща част
Ангел Калайджиев

19.80 лв.

Парламентарно право
Георги Близнашки

20.00 лв.

Римско частно право
Михаил Андреев

25.00 лв.

Криминалистика/ Четвърто издание
Проф. д-р Цеко Цеков

25.00 лв.

Имуществено и лично застраховане
Христо Драганов

20.00 лв.

-15%
Вещните сервитутни права
Гергана Боянова
14.00 лв. Отстъпка- 15%

11.90 лв.

Наказателно право. Обща част (Второ актуализирано и допълнено издание)
Румен Владимиров; Катина Христова; Николай Стефанов

20.00 лв.

Българско гражданско процесуално право. Десето преработено и допълнение
Живко Сталев; Анелия Мингова; Валентина Попова; Огнян Стамболиев; Ружа Иванова

88.00 лв.