Удоволствието от текста
Ролан Барт

10.00 лв.

Другата Итака
Людмила Миндова

15.00 лв.

Въпросници
Макс Фриш

7.00 лв.

Алиса в дигиталния свят
Алберт Бенбасат

9.00 лв.

Тайната библиотека
Оливър Тиърл

16.00 лв.

Йордан Йовков. Архив
Съставители Донка Билярска и Василена Билярска

20.00 лв.