Класическа епиграфика
Георги Михаилов

22.00 лв.

Посланието Побити камъни
Георги Велев

7.80 лв.

Да докоснеш мощите на Кръстителя
Божидар Димитров; Казимир Попконстантинов

5.00 лв.

Варна - праисторически център на металообработката
Руси Русев, Владимир Славчев, Георги Маринов, Йордан Бояджиев

15.00 лв.

Гробницата на Имхотеп
Ердоган Ерчиван

16.00 лв.

-15% -15.00%
Ulpia Oescus. Улпия Ескус: Римски и ранновизантийски град Т.1
Теофил Иванов; Румен Иванов
18.00 лв. Отстъпка- 15.00%

15.30 лв.