Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Регламентът Брюксел II A. Коментар
Николай Натов и др.

25.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Смесените договори на Европейския съюз
Тодор Коларов

20.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
ДДС в Европейския съюз: ДДС системите на европейските държави
Колектив

32.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата
Ивайло Василев

17.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Нови изисквания при етикирането на храни в ЕС

6.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Шеста директива за прилагане на ДДС. от 17 май 1977 г.
Колектив

12.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Европейска прокуратура
Иванка Которова

22.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Европейско дружество. Societas Europaea
Асен Воденичаров

20.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Актуални проблеми на Европейския граждански процес и част VII на ГПК
Валентина Попова

18.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Регламентите по международно частно право на Европейския съюз 2009-2016
Николай Натов и др.

23.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Право на Европейския съюз
Орлин Борисов

30.00 лв.