Самодисциплина и управление на времето
Свами Шивамурти Сарасвати

8.00 лв.

Асана Пранаяма Мудра Бандха
Свами Сатянанда Сарасвати

36.00 лв.

Беседи за позитивността
Свами Шивамурти Сарасвати

8.00 лв.

Практическа психология на йога
Д-р Риши Вивекананда

24.00 лв.

Емоционалната интелигентност
Свами Шивамурти Сарасвати

8.00 лв.

-15% -15.00%
Сатсанги за йога. Джнана йога, Карма йога и Пробуждне на виджнанамая коша
Свами Сатясангананда Сарасвати
6.00 лв. Отстъпка- 15.00%

5.10 лв.

-15% -15.00%
Йога в търсене на отговори
Свами Шивамурти Сарасвати
18.00 лв. Отстъпка- 15.00%

15.30 лв.

Не е в наличност
Спокойният ум
Свами Шивамурти Сарасвати

16.00 лв.